Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsthema

Fouten

Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met resultaten die afwijken van de kaders van de Wet bag en daarmee als echte fouten kunnen worden gekwalificeerd. Het is mogelijk dat voor enkele van deze rapportages geldt dat ze in het kader van de ENSIA zwaarder beoordeeld worden als kwaliteitsprioriteit. In de ENSIA-vragenlijst worden deze dan apart en expliciet gevraagd naar aanleiding van de vastgestelde prioriteiten in bijvoorbeeld het geldende Kwaliteitskader.

De volgende rapportages zijn opgenomen in dit thema (tussen haakjes staat de rapportagecode die overeenkomt met de code op de tabbladen van de Excelrapportage die u kunt downloaden binnen het kwaliteitsdashboard):


Zoek…