Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kwaliteitsthema

Statusconflicten

In de BAG zijn meerdere relaties tussen objecten opgenomen. Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met statuscombinaties die niet geldig zijn binnen de BAG.

De volgende rapportages zijn opgenomen in dit thema (tussen haakjes staat de rapportagecode die overeenkomst met de code op de tabbladen van de Excelrapportage die u kunt downloaden binnen het kwaliteitsdashboard):

Zoek…