Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsthema

Signaleringen

Dit kwaliteitsthema bevat rapportages die signaleringen bevatten over de kwaliteit van verschillende onderdelen binnen de BAG. Dit betekent dat de resultaten van deze kwaliteitsrapportages een zeer sterke aanwijzing zijn voor kwaliteitsverbetering, maar dat het niet per definitie altijd een fout hoeft te betekenen. Voor die resultaten binnen de rapportages van dit thema is het dan ook mogelijk om een uitzonderingsmarkering te plaatsen.

De volgende rapportages zijn opgenomen in dit thema (tussen haakjes staat de rapportagecode die overeenkomt met de code op de tabbladen van de Excelrapportage die u kunt downloaden binnen het kwaliteitsdashboard):


Zoek…