Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 2 december 2019

Hoe kan het dat een openbare ruimte wel bestaat in de BAG maar niet in de BGT?

Het kan voorkomen dat een openbare ruimte wel is opgenomen in de BAG, maar (nog) niet in de BGT. Het gaat hierbij niet om situaties waarin de schrijfwijzen afwijken, maar om situaties waarbij de openbare ruimte in de BGT niet is opgenomen.

Hiervoor zijn een aantal mogelijke oorzaken:

  1. De openbare ruimte is nog niet gerealiseerd: de BAG maakt in de status van een openbare ruimte geen onderscheid tussen besloten en daadwerkelijk bestaand. Er bestaat enkel de status 'Naamgeving uitgegeven'. Dit betekent dat een openbare ruimte die in de BAG geregistreerd is niet al daadwerkelijk gerealiseerd hoeft te zijn. In de BGT is het registreren van plantopografie optioneel. Dit kan tot gevolg hebben dat een nog niet gerealiseerde openbare ruimte al wel in de BAG is geregistreerd, maar niet in de BGT.
  2. De BGT is nog niet geactualiseerd: het kan voorkomen dat een gerealiseerde openbare ruimte nog niet in de BGT is opgenomen. In dit geval is de BGT nog niet geactualiseerd.
  3. De openbare ruimte is ten onrechte in de BAG geregistreerd: het kan zijn dat de openbare ruimte nooit formeel is vastgesteld of dat een vastgestelde openbare ruimte nooit daadwerkelijk is gerealiseerd. In dit geval moet de openbare ruimte in de BAG worden ingetrokken en hoeft deze ook niet te worden opgenomen in de BGT.

In het Kwaliteitsdashboard van de BGT zijn met ingang van december 2019 drie rapportages toegevoegd die betrekking hebben op de vergelijking van openbare ruimten tussen de BAG en de BGT. Het gaat hierbij om de volgende rapportages:

  1. Verkeerde schrijfwijze Openbare Ruimte Labels.
  2. Ontbrekende Openbare Ruimte Labels in de BGT t.o.v. de BAG.
  3. Ontbrekende Openbare Ruimte Labels in de BAG t.o.v. de BGT.

Het kwaliteitsdashboard van de BGT is te bereiken via Mijn Kadaster. Hiervoor kan de beheerder van het MijnKadaster account van een organisatie bij de betreffende gebruiker het BGT Kwaliteitsdashboard aanvinken. Dit kan via 'Service' en vervolgens bij 'Overzicht gebruikers'. Hierna heeft u via het menu in MijnKadaster toegang tot het BGT Kwaliteitsdashboard.


relaties:
trefwoorden:
Zoek…