Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Hoe verhouden de definities van het Bouwbesluit en kamergewijze verhuur zich tot de BAG?

De afbakening van een verblijfsobject vindt primair plaats op basis van geschiktheid voor zelfstandig gebruik en op basis van de feitelijke situatie. Dat is een andere invalshoek dan het Bouwbesluit heeft. Alleen het gebruiksdoel is in de BAG hetgene dat in de vergunning staat.

Vanuit de gehanteerde begrippen in het Bouwbesluit is de relatie met de BAG voor wat betreft kamergewijze verhuur als volgt:

 • De gebruiksfunctie in het Bouwbesluit komt overeen met het gebruiksdoel in de BAG.
 • Een woonfunctie in het Bouwbesluit wordt in de BAG geregistreerd met het gebruiksdoel woonfunctie.
 • Een wooneenheid in het Bouwbesluit heeft geen directe relatie met de BAG.
 • Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur in het Bouwbesluit heeft geen directe relatie met de BAG:
  • In de BAG is dit onderscheid niet relevant voor het bepalen van het aantal verblijfsobjecten. Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur zal meestal niet overeenkomen met een verblijfsobject in de BAG.
  • De gebruiksdoelen worden in de BAG vastgelegd op het niveau van de elf gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit.
  • Een verblijfsgebied in het Bouwbesluit heeft geen eenduidige relatie met de BAG: het kan overeenkomen met een verblijfsobject in de BAG, maar dat zal niet altijd het geval zijn.
 • Een verblijfsruimte in het Bouwbesluit is altijd een verblijfsobject in de BAG of een deel van een verblijfsobject in de BAG.
trefwoorden:
Zoek…