Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Is het mogelijk luchtfoto's als brondocument op te voeren?

Nee, alleen een (lucht-) foto kan als zodanig niet als brondocument worden opgenomen: uit een (lucht-) foto kan informatie worden afgelezen, maar op de (lucht-) foto is het niet mogelijk om de waarden terug te zien die de verschillende attributen in de BAG moeten hebben. Bij de (lucht-) foto zal dus altijd een ambtelijke verklaring moeten worden opgesteld, waarin te lezen is welke gegevens uit de (lucht-) foto zijn afgeleid. De (lucht-) foto kan desgewenst ook bij die verklaring opgenomen worden.


Zoek…