Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Kan de datum begin geldigheid in de BAG van een nummeraanduiding liggen voor de datum begin geldigheid van de bijbehorende openbare ruimte?

Kan de datum begin geldigheid van een nummeraanduiding liggen voor de datum begin geldigheid van de bijbehorende openbare ruimte? En idem: kan de datum begin geldigheid van een openbare ruimte liggen voor de datum begin geldigheid van de bijbehorende woonplaats?

Het is goed bij deze vraag onderscheid te maken tussen gegevens van voor de invoering van de BAG en van na de invoering van de BAG. En bovendien om een onderscheid te maken tussen het opvoeren en het muteren van objecten.

Het opvoeren van objecten voor invoering van de BAG

In de implementatiefase mocht 'bijna alles'. Als bijvoorbeeld een brondocument van een nummeraanduiding wordt gevonden van 1960 en van de bijbehorende openbare ruimte van 2002, dan was dat (voor invoering van de BAG) voldoende: een datum begin geldigheid van 2002 bij (het eerste voorkomen van) de openbare ruimte en een datum begin geldigheid van 1960 bij (het eerste voorkomen van) de nummeraanduiding. De nummeraanduiding 'ontstaat' dan eerder dan de bijbehorende openbare ruimte. Net zo kan (voor invoering van de BAG) een openbare ruimte eerder 'ontstaan' dan de bijbehorende woonplaats. Voor invoering van de BAG accepteren we dat.

Het opvoeren van objecten na invoering van de BAG

Na invoering van de BAG gelden de wettelijke voorschriften. In de BAG zijn sommige relaties tussen objecten verplicht. Een nummeraanduiding kan niet worden opgevoerd als de gerelateerde openbare ruimte (nog) niet bestaat. Een openbare ruimte kan niet worden opgevoerd als de gerelateerde woonplaats (nog) niet bestaat. Let op: het gaat hier over het voor het eerst opvoeren van deze nummeraanduiding en openbare ruimte.

We praten hier dus over het eerste voorkomen van deze nummeraanduiding en openbare ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van de bronhouder dat bijvoorbeeld de openbare ruimte bestaat op de begindatum van de nummeraanduiding.

Het muteren van objecten in de beheerfase

Bij het muteren van een nummeraanduiding, wordt er een nieuw voorkomen aangemaakt met een nieuwe datum begin geldigheid.

De openbare ruimte waarnaar de nummeraanduiding verwijst, moet op de datum begin geldigheid van de nummeraanduiding bestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de bronhouder om ervoor te zorgen dat de datum begin geldigheid van de openbare ruimte niet later ligt dan de nieuwe datum begin geldigheid van de nummeraanduiding. Met andere woorden: als een nummeraanduiding wijzigt, mag deze door de wijziging niet gaan verwijzen naar een (nog) niet bestaande openbare ruimte.

Idem met openbare ruimte en woonplaats. Het actuele voorkomen van een nummeraanduiding kan een datum begin geldigheid hebben die ligt voor de actuele datum begin geldigheid van de bijbehorende openbare ruimte. Bijvoorbeeld als de naam van de openbare ruimte wijzigt, krijgt de openbare ruimte een nieuw voorkomen met een nieuwe datum begin geldigheid, maar de nummeraanduiding niet. (Idem met openbare ruimte/woonplaats bij een naamswijziging van de woonplaats).

Het kan nog een stap verder gaan: het voorbeeld van een verblijfsobject met nummeraanduiding (uit 2011) aan een openbare ruimte (uit 2010), waarlangs aan de achterkant een nieuwe openbare ruimte wordt aangelegd (in 2012). De oprit van het verblijfsobject wordt verlegd naar de nieuwe openbare ruimte. Er wordt vernummerd naar de nieuwe openbare ruimte. Dat wil zeggen dat de nummeraanduiding een nieuwe datum begin geldigheid krijgt in 2012.

Verwarring kan ontstaan doordat er nu een nummeraanduiding in de BAG zit die oorspronkelijk ontstaan is in 2011 (het eerste voorkomen van die nummeraanduiding), maar die verwijst naar een openbare ruimte die 'ontstaan' is in 2012 (het eerste voorkomen van die openbare ruimte). Vanzelfsprekend moet dat gewoon kunnen. Het is een situatie uit de praktijk. (Vergelijkbaar gaat het bij grenswijzigingen aan woonplaatsen: daarbij worden de openbare ruimten 'omgehangen' naar een nieuwe woonplaats (met nieuwe woonplaats-ID), zodat het oorspronkelijk ontstaan van de openbare ruimten in de BAG eerder ligt dat het ontstaan van de woonplaats).


relaties:
Zoek…