Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Kan een afnemer aan de wettelijke gebruiksplicht voldoen als de gegevens worden afgenomen door een tussenpartij?

Afnemers kunnen op basis van indirecte afname van gegevens aan hun gebruiksplicht voldoen. Voorwaarde is dan wel, dat de leverende tussenpartij geborgd heeft dat de geleverde gegevens exact overeenkomen met de gegevens van de BAG. Dat betekent dat deze tussenpartij eventuele mutaties in de BAG structureel en voortdurend moet verwerken in de eigen bestanden en moet kunnen garanderen dat de gegevens conform de BAG worden doorgeleverd. Daarvoor is het een harde voorwaarde dat deze tussenpartij gebruik maakt van de BAG-ID's (en deze dus ingebed heeft in de eigen gegevensbestanden).

trefwoorden:
Zoek…