Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 19 maart 2019 donderdag 25 november 2021

Moet de gemeente een adres in de BAG toekennen aan een object, omdat een nutsbedrijf een adres als voorwaarde stelt voor een aansluiting voor een nutsvoorziening?

Nee, de gemeente kent geen adres toe aan een object puur en alleen omdat dit object een aansluiting voor een nutsvoorziening nodig heeft. In het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt geregeld aan welke objecten de gemeente een adres toekent (verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen) en op welk moment dit adres wordt toegekend.

Voor het aanvragen van een aansluiting op een nutsvoorziening wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de website mijnaansluiting.nl. Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor alle aanvragen van aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media/communicatie. Voor meer informatie over het aanvragen van een aansluiting kunt u terecht op de website van Mijnaansluiting.nl.

Als gemeente kunt u burgers en leveranciers bij vragen doorverwijzen naar de informatie op Mijnaansluiting.nl. Mocht er zich desondanks toch een probleem voordoen en u beschikt over een dossier inclusief een aanvraagnummer van Mijnaansluiting, dan kunt u als gemeente contact opnemen met Kwaliteitsmanagement BAG via BAG@kadaster.nl. Als u de reden voor afwijzing, het aanvraagnummer en de betreffende communicatie bijvoegt, kan Kwaliteitsmanagement BAG vervolgens - indien nodig - afstemming zoeken met Mijnaansluiting.

Zoek…