Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 19 maart 2019 vrijdag 3 maart 2023

Moet de gemeente een adres in de BAG toekennen aan een object, omdat een nutsbedrijf een adres als voorwaarde stelt voor een aansluiting voor een nutsvoorziening?

Nee, als een object niet voldoet aan de eisen die gelden voor het kunnen afbakenen van een adresseerbaar object is dit zeker niet de bedoeling.

Het is bekend dat nutsbedrijven een adres als voorwaarde stellen voor het kunnen aansluiten van een nutsvoorziening. Het is echter nadrukkelijk NIET bedoeling dat een gemeente een adres aan een object toekent puur en alleen omdat dit object een aansluiting voor een nutsvoorziening nodig heeft. Alleen vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt geregeld aan welke objecten de gemeente een adres toekent (verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen) en op welk moment dit adres wordt toegekend.

Voor het aanvragen van een aansluiting op een nutsvoorziening wordt gebruik gemaakt van de website mijnaansluiting.nl. Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor het aanvragen van aansluitingen voor bijv. elektriciteit, gas en water. Op de website van Mijnaansluiting.nl wordt vermeld wat is benodigd voor het aanvragen van een aansluiting.

De BAG helpdesk kan helaas geen bemiddelende rol spelen bij aanvragen van nutsaansluitingen. Het is aan Mijnaansluiting.nl of het nutsbedrijf zelf om ondersteuning te bieden bij het aanvragen van een aansluiting. Als gemeente kunt u burgers bij vragen eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld de veelgestelde vragen en/of de contactpagina op Mijnaansluiting.nl.


Zoek…