Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 16 juli 2019

Mogen nutsbedrijven extra aansluitkosten berekenen wegens extra nummeraanduidingen (adressen) als gevolg van de BAG?

Bij het hanteren van de BAG kan zich de situatie voordoen dat aan een object dat eerder geen adres had, op basis van de regels van de BAG een adres wordt toegekend. De BAG is een toepassingsvrije registratie die niet voorschrijft welke waarde gebruikers van de BAG aan de gegevens mogen ontlenen. Het staat nutsbedrijven vrij zich bij het berekenen van de aansluitkosten onder andere te baseren op de gegevens uit de BAG. Welke waarde nutsbedrijven hierbij toekennen aan de aanwezigheid van een adres, is iets dat buiten de reikwijdte van de BAG gaat.


Zoek…