Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Mogen slashes (/) of streepjes (-) deel uitmaken van de huisnummertoevoeging van een adres in de BAG?

In de BAG worden (onder andere) de volgende gegevens van nummeraanduidingen bijgehouden:

  • identificerend nummer
  • huisnummer (natuurlijk getal van 1 tot 99999)
  • huisletter (0 of 1 karakter: a-z, A-Z)
  • huisnummertoevoeging (0 tot maximaal 4 alfanumerieke karakters: a-z, A-Z, 0-9)
  • postcode (optioneel; niet-authentiek)
  • identificatiecode bijbehorende woonplaats (optioneel; verwijzing naar woonplaats)
  • identificatiecode bijbehorende openbare ruimte (verwijzing naar openbare ruimte (-naam))

Hierin is geen plaats voor het karakter / of - en dit zal in de BAG dan ook geen deel kunnen uitmaken van het adres/nummeraanduiding.

Gemeenten (en anderen) zijn er vrij in hoe deze adressen vervolgens worden weergeven op post, in documenten en op straatnaambordjes. In de weergave van het adres mag dus desgewenst een schuine streep voorwaarts worden geschreven tussen het huisnummer en de huisnummertoevoeging (bijvoorbeeld Zwolseweg 1A/101).

Als in een huisnummerbesluit een schuine streep voorwaarts is opgenomen, wordt deze beschouwd als een keuze voor de weergave en niet als onderdeel van het adres.

Gemeenten die gewend zijn gebruik te maken van de schuine streep voorwaarts in de huisnummertoevoeging, wordt geadviseerd de 'Zandvoortse tussennummering' te gaan hanteren: alleen huisnummertoevoegingen gebruiken als er ook sprake is van een huisletter, bijvoorbeeld 15a4. Een schuine streep voorwaarts (of een ander leestekens) is dan niet meer nodig.

In het boek Benoemen, Nummeren en Begrenzen van de VNG (2002) staat al de suggestie om de schuine streep voorwaarts af te bouwen en ook in NEN 5825 wordt erop ingegaan dat deze alleen wordt gebruikt voor de presentatie.

Voor meer informatie, zie de Catalogus BAG 2018.


relaties:
trefwoorden:
Zoek…