Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Welk brondocument kan ik gebruiken bij de splitsing van een zorgcomplex?

De afbakening van verblijfsobjecten in een bestaand zorgcomplex komt voor de BAG altijd neer op een splitsing. Daarvoor kunt u twee brondocumenten gebruiken: een omgevingsvergunning of een ambtelijke verklaring.

NB: Een huisnummerbesluit is dus niet toepasbaar als brondocument voor een splitsing.


Zoek…