Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Benoemen ligplaats

Naam gebeurtenis
Benoemen ligplaats
Code gebeurtenis
BGR-BSLLP
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een ligplaats(en) vastgesteld.
Betrokken objecttype
LIGPLAATS en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het vaststellingsbesluit
Resultaat
De ligplaats(en) is correct opgenomen in de BAG met de status Plaats aangewezen.
Voorbeeld 1
Op de Crocussenlaan in Het Dorp wordt op 25/1/2017 een ligplaats vastgesteld middels een vaststellingsbesluit met kenmerk 89000. Aan deze ligplaats wordt het huisnummer 44 toegekend. Dit is vastgelegd in het huisnummerbesluit met nummer 55551.
Voorbeeld 2
In Het Dorp wordt een ligplaats benoemd. Deze ligplaats wordt ontsloten via de Kanaalstraat in Oostdorp. Dit betekent dat de nummeraanduiding een directe woonplaats relatie krijgt met de Woonplaats Het Dorp zodat het adres Kanaalstraat 1, Het Dorp wordt.


objecttypen:
Zoek…