Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Benoemen openbare ruimte

Naam gebeurtenis
Benoemen openbare ruimte
Code gebeurtenis
BRA-BOR
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een openbare ruimte benoemd.
Betrokken objecttype
OPENBARE RUIMTE
Brondocument
Het besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit)
Resultaat
De openbare ruimte is correct ingevoerd in de BAG met de status Naamgeving uitgegeven.
Opmerkingen
Een situatietekening waaruit de ligging van de openbare ruimte valt op te maken, maakt onderdeel uit van het brondocument.
Voorbeeld
In Het Dorp wordt een nieuwe straat aangelegd, die de naam Tulpenlaan krijgt. Dit is vastgelegd in een besluit van 21 augustus 2017 met nummer 3480.

attributen:
objecttypen:
Zoek…