Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte

Naam gebeurtenis
Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte
Code gebeurtenis
BRA-GHO
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is aan een deel van een openbare ruimte een andere naam toegekend waarbij dit deel onderdeel wordt van een andere reeds bestaande openbare ruimte.
Betrokken objecttype
OPENBARE RUIMTE en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit).
Resultaat
De namen en de ID's van de betrokken openbare ruimten blijven bestaan in de BAG. De nummeraanduiding(en) dia aan de nieuwe openbare ruimte liggen worden hieraan gerelateerd.
Voorbeeld
In Het Dorp wordt de Boterbloemlaan gedeeltelijk hernoemd tot Paardenbloemlaan. Een ander gedeelte blijft Boterbloemlaan heten. Gevolg is dat het verblijfsobject met adres Boterbloemlaan 2 nu adres Paardenbloemlaan 6 krijgt. Dit is vastgelegd in een besluit van 9 mei 2017 met nummer 1089.

Uitgangssituatie

Nieuwe situatie


attributen:
Zoek…