Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hernoemen openbare ruimte buurgemeente

Naam gebeurtenis
Hernoemen openbare ruimte buurgemeente
Code gebeurtenis
BRA-HOB
Beschrijving gebeurtenis
Aan een openbare ruimte in een buurgemeente is een nieuwe naam toegekend.
Betrokken objecttype
Geen (zie opmerkingen hieronder)
Brondocument
Geen
Resultaat
Geen
Opmerkingen
In die gevallen dat een nummeraanduiding verwijst naar een openbare ruimte in een buurgemeente, maken de gegevens van deze openbare ruimte geen deel uit van de lokale BAG van de gemeente (maar van de BAG van de buurgemeente). Omdat de gegevens van de betreffende openbare ruimte (in elk geval de naam) wel van belang zijn, zullen er meestal voorzieningen zijn getroffen om inzage in deze gegevens te hebben.
De gegevens betreffende deze openbare ruimte kunnen ofwel lokaal beschikbaar worden gemaakt (buiten de lokale BAG om), ofwel (via technische voorzieningen) betrokken worden van de BAG van de buurgemeente of van de Landelijke Voorziening BAG (of een combinatie hiervan). Deze openbare ruimte uit de buurgemeente mogen desgewenst lokaal worden opgeslagen, maar maken geen deel uit van de gemeentelijke BAG en mogen niet worden verstuurd naar de BAG-LV.
Een eventuele hernoeming van een woonplaats in de buurgemeente wordt op vergelijkbare wijze afgehandeld.

attributen:
Zoek…