Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hernoemen woonplaats

Naam gebeurtenis
Hernoemen woonplaats
Code gebeurtenis
BRA-HWP
Beschrijving gebeurtenis
Aan een woonplaats is een nieuwe naam toegekend.
Betrokken objecttype
WOONPLAATS
Brondocument
Het woonplaatsbesluit
Resultaat
De nieuwe naam van de woonplaats is correct opgenomen in de BAG.
Voorbeeld
De naam 'Het Dorp' wordt gewijzigd in 'Het Nieuwe Dorp'. Dit is vastgelegd in een besluit van 25 september 2017 met nummer 2737.

attributen:
objecttypen:
Zoek…