Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken ligplaats

Naam gebeurtenis
Intrekken ligplaats
Code gebeurtenis
BGR-ISLLP
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een ligplaats(en) ingetrokken.
Betrokken objecttype
LIGPLAATS en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het intrekkingsbesluit.
Resultaat
De ligplaats(en) heeft status Plaats ingetrokken in de BAG en de bijhorende nummeraanduiding heeft status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
De ligplaats op de Crocussenlaan, Het Dorp wordt op 30/10/2007 ingetrokken middels een intrekkingsbesluit met kenmerk 89990.

attributen:
objecttypen:
Zoek…