Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken openbare ruimte

Naam gebeurtenis
Intrekken openbare ruimte
Code gebeurtenis
BRA-IOR
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een openbare ruimte ingetrokken.
Betrokken objecttype
OPENBARE RUIMTE
Brondocument
Het besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit)
Resultaat
De openbare ruimte heeft status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld 1
In Het Dorp houdt de Narcissenlaan per 1 september 2017 op te bestaan, omdat er een bos wordt aangelegd op deze locatie. Dit is vastgelegd in een besluit van 25 augustus 2017 met nummer 3666.
Voorbeeld 2
De gemeente besluit op 1 maart 2017 dat per 1 januari 2030 een openbare ruimte wordt opgevoerd met de naam 'Polderstraat'. Op 1 juli 2017 wordt besloten het gebied waarin deze straat zich bevindt te ontpolderen. Als gevolg hiervan wordt het besluit van voor het benoemen van de openbare ruimte ingetrokken. Aan de openbare ruimte wordt de status Naamgeving ingetrokken toegekend per 01-01-2030 zodat duidelijk is dat de openbare ruimte nooit geldig zal worden.

attributen:
objecttypen:
Zoek…