Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken woonplaats

Naam gebeurtenis
Intrekken woonplaats
Code gebeurtenis
BRA-IWP
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een woonplaats ingetrokken.
Betrokken objecttype
WOONPLAATS
Brondocument
Het woonplaatsbesluit
Resultaat
De woonplaats is als historisch gemaakt opgenomen in de BAG.
Opmerkingen
Een woonplaats kan alleen worden ingetrokken als er geen enkele nummeraanduiding of openbare ruimte is, die verwijst naar deze woonplaats.
Bovendien moet het gemeentelijk grondgebied gemeentedekkend opgedeeld zijn in woonplaatsen. Het intrekken van een nieuwe woonplaats kan daarom alleen plaatsvinden bij gebiedsvermindering of bij wijzigingen in de begrenzingen van andere woonplaatsen binnen de gemeente.

attributen:
objecttypen:
Zoek…