Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Toegankelijkheidsverklaring

Het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website van de BAG Praktijkhandleiding: https://imbag.github.io/praktijkhandleiding

afbeelding toegankelijkheidsverklaring

Meer informatie over het hoe en waarom van een toegankelijkheidsverklaring vindt u hier: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/over-de-toegankelijkheidsverklaring

Zoek…