Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Deze website geeft een systeembeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met daarbij een praktijkgerichte handleiding.

Inhoudsopgave

De informatie op deze website is informatief en geheel ondersteunend en ondergeschikt aan de systeembeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die de minister heeft gepubliceerd in de Catalogus BAG 2018. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de informatie op deze website geldt de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland.

Toegankelijkheid website

Het Kadaster streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Klik hier voor de toegankelijkheidsverklaring die is opgesteld voor de website van de BAG Praktijkhandleiding.

CC BY-ND 3.0 NL

Zoek…