Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Amerikaanse schrijfwijze openbare ruimten binnen de BAG

In het BAG gebruikersoverleg van 29 juni 2015 en 30 september 2015 is gesproken over de Amerikaanse schrijfwijze van openbare ruimten in de BAG en de consequenties hiervan voor afnemers en gebruikers. Met de Amerikaanse schrijfwijze wordt bedoeld: een genummerde straatnaam. De gebruikers van de BAG adviseren geen genummerde straatnamen te kiezen voor nieuwe straten.

Er zijn twee verschillende manieren van registreren van de Amerikaanse schrijfwijze van openbare ruimten geconstateerd in de BAG:

  1. Genummerde naam Openbare ruimte, bestaande uit een Openbare ruimte naam en -nummer (voorbeeld: Jol 29 62 in Lelystad is geregistreerd als Openbare ruimte: Jol 29, huisnummer: 62)
  2. Eén straatnaam voor een wijk, met nummeraanduidingen die bestaan uit "straat"- nummers en huisnummers (voorbeeld: Weezenhof 8210, Nijmegen is geregistreerd als Openbare ruimtenaam: Weezenhof, huisnummer: 8210)

Deze schrijfwijzen zijn in de BAG beiden toegestaan. De BAG schrijft niet voor hoe de registratie moet plaatsvinden, in principe zijn bronhouders vrij om dit zelf te bepalen. In het BAG gebruikersoverleg is wel geconstateerd dat een uiteenlopende registratie de eenduidigheid van de registratie binnen de BAG niet ten goede komt. In de praktijk blijkt met name de tweede manier van registreren (waarbij het nummer van de straat in het huisnummer is opgenomen) te leiden tot invoer- en overnamefouten bij het gebruik van het adres en visuele verwarring (hoort het nummer bij het huisnummer of is het een huisnummertoevoeging?). Bovendien zijn, met name door de Veiligheidsregio en de Nationale Politie, problemen geconstateerd met de vindbaarheid in deze wijken en specifiek bij kruispunten van straten in deze wijken.

Naar aanleiding van deze consequenties raadt het BAG Gebruikersoverleg het toepassen van de Amerikaanse schrijfwijze af. Het advies is om voor toekomstige gevallen geen nummering in de Openbare ruimtenaam toe te passen.

Op 21 april 2016 heeft het BAG BAO besloten om dit advies over te nemen. Bij deze informeren wij u over dit besluit.

Daarnaast is de VNG door het BAG BAO verzocht om de 'Modelverordening naamgeving en nummering' hierop aan te passen.

In het Gebruikersoverleg is ook de behoefte kenbaar gemaakt om inzicht te geven in het huidige gebruik van de Amerikaanse schrijfwijze, het gaat hierbij concreet om een lijst met Openbare ruimten waarbij gemeenten de Amerikaanse schrijfwijze hanteren. Deze lijst vindt u hier.


De originele brief aan BAG bronhouders over de Amerikaanse schrijfwijze vindt u hier.


attributen:
gebeurtenissen:
objecttypen:
relaties:
Zoek…