Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 26 juni 2019

Worden bruggen opgenomen in de BAG?

Openbare ruimten worden opgenomen in de BAG. In de BAG worden zeven typen openbare ruimten onderscheiden: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied.

Als een gemeente een brug formeel als openbare ruimte aanwijst, wordt de brug als openbare ruimte van het type 'kunstwerk' opgenomen in de BAG.

In het Kwaliteit- en toezichtkader is aanvullend in de bijlage Implementatiebeleid en -advies nog het volgende opgenomen over het opnemen van adressen bij openbare ruimten van het type 'kunstwerk' of 'administratief gebied':

Nr. Omschrijving Verplichte toepassing op huidige registratie
1.10 In het te vervallen objectenhandboek staat: "Het is niet wenselijk om nummeraanduidingen te relateren aan openbare ruimten van het type 'kunstwerk' of 'administratief gebied'". Deze tekst is geschrapt. Er zijn omstandigheden denkbaar dat een dergelijke relatering wel aan de orde kan zijn en aangenomen mag worden dat bronhouders hier verstandig mee omgaan. Nee

attributen:
trefwoorden:
Zoek…