Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Zijn publieke instanties verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken?

Ja, publieke instanties zijn op grond van Artikel 35 Wet basisregistratie adressen en gebouwen verplicht gebruik te maken van de gegevens in de BAG. Deze gebruiksplicht geldt niet voor gegevens die in onderzoek zijn geplaatst. De gebruiksplicht vervalt ook op het moment dat als de gebruiker van de gegevens zelf een terugmelding doet. Om ervoor te zorgen dat iedereen adresgegevens op dezelfde manier gebruikt, wordt verlangd dat de gegevens uit de BAG op de juiste manier worden gebruikt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de schrijfwijze van openbare ruimten in de BAG gehanteerd moet worden.


Zoek…