Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 11 juli 2018

Dagtekening

De dagtekening is de datum waarop een brondocument is vastgesteld. De dagtekening geldt dus als de documentdatum van het brondocument.

Binnen vier werkdagen na het nemen van een besluit (oftewel de datum van het brondocument) moeten de gegevens zijn verwerkt in de registratie van de bronhouder. Als deze termijn van vier werkdagen wordt overschreden, moet de mutatie nog steeds worden doorgevoerd op basis van het besluit c.q. brondocument. Ook in dat geval wordt de dagtekening van het brondocument opgenomen als documentdatum van het brondocument.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…