Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 maandag 4 september 2023

Welke documentdatum en welke datum begin geldigheid moeten in de BAG worden opgenomen?

In de Catalogus BAG 2018 staat over de documentdatum:

De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een <object> heeft plaatsgevonden.

In de BAG wordt dus als documentdatum de datum opgenomen waarop het brondocument is vastgesteld.

De datum begin geldigheid is de ingangsdatum zoals die in het brondocument vermeld staat. De datum begin geldigheid mag niet vóór de documentdatum van het brondocument liggen. Voor de registratie van brondocumenten geldt dat als in het brondocument géén specifieke ingangsdatum vermeld staat, de dagtekening van het brondocument als datum begin geldigheid wordt genomen. In de BAG wordt dus (bijvoorbeeld bij vergunningen) niet de datum na verzending aan de geadresseerde opgenomen.

Voor brondocumenten die officieel worden gepubliceerd (zoals woonplaats- en straatnaambesluiten), geldt eveneens dat als er een specifieke ingangsdatum in het brondocument is vermeld, deze ingangsdatum de datum begin geldigheid is. Wordt er géén specifieke ingangsdatum benoemd, dan wordt bij deze besluiten als datum begin geldigheid een werkdag na publicatie genomen. Zie hiervoor ook het artikel 'Wat betekent de Wet elektronische publicatie (WEP) voor de BAG?'.


Zoek…