Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Gedeelde voorziening

Het gaat hier om een voorziening die niet exclusief gebruikt wordt door één verblijfsobject. Als meerdere af te bakenen verblijfsobjecten gebruik moeten maken van de voorziening, dan is er sprake van een gedeelde voorziening en kan er slechts sprake zijn van één verblijfsobject.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:

objecttypen:
Zoek…