Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 22 augustus 2018

Twee-over-een-trapwoning

Voor twee-over-een-trapwoningen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten via een gedeelde verkeersruimte dat onderdeel is van een ander verblijfsobject:

Een type woning dat in oude kernen soms voorkomt, zijn de twee-over-een-trapwoningen. In een twee-over-een-trapwoning moet men via het trappenhuis (de hal van) de woning van iemand anders doorkruisen om de eigen woning te bereiken. Er is geen sprake van een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg of een gedeelde verkeersruimte. Volgens de definitie van een verblijfsobject zouden deze eenheden geen verblijfsobjecten zijn. In deze gevallen is dat ongewenst en wordt een uitzondering op de definitie gemaakt: de eenheden bij een twee-over-een-trapwoning worden wel als afzonderlijke verblijfsobjecten afgebakend.

Uitsluitend in het geval van deze bovengenoemde oude situaties, die destijds oorspronkelijk zo gebouwd zijn, mag gebruik worden gemaakt van deze specifieke regel. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om deze specifieke regel toe te passen op recentere bouw en/of na verbouwingen waarbij een soortgelijke situatie is ontstaan.


Zoek…