Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 9 maart 2020 maandag 6 mei 2024

Hoe vraag ik een postcode aan in de postcode portal van PostNL?

Alleen gemeentes (of externe organisaties in opdracht van een gemeente) kunnen een postcode aanvragen. De postcode portal is hét kanaal voor het aanvragen van een postcode. Waar aanvragen voorheen gedaan konden worden via e-mail, is het aanvragen van postcodes na 1 mei 2023 alleen nog maar mogelijk via de portal. De portal is tot stand gekomen na gezamenlijke besluitvorming hierover door de VNG, BZK, BAG BAO, PostNL en Kadaster.

De postcode portal is te bereiken via https://postcode-portal.postnl.nl.

Hoe werkt de postcode portal?

Door middel van de postcode portal kunnen gemeenten zelf een postcode opzoeken en controleren of een nieuw adres binnen of buiten een bestaande huisnummerreeks valt. Huisnummerreeksen kunnen worden gezocht via de straatnaam in combinatie met de woonplaats (de optie 'Postcode') en via de postcode (de optie 'Adres'). Als een nieuw adres binnen een bestaande huisnummerreeks valt, dan kan deze postcode worden opgevoerd in de BAG. Als brondocument kunt u hiervoor een schermafdruk van de postcode portal gebruiken.

Wanneer het nieuwe adres niet binnen een bestaande huisnummerreeks valt, dient er een nieuwe postcode te worden aangevraagd. Dit doet u via de knop 'Naar het formulier'. In dit geval kiest u het soort verzoek 'Nieuw adres (PC Onbekend)' en stuurt u het (concept) besluit inclusief de situatietekening op.

Na het versturen van het aanvraagformulier zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd naar de aanvrager.

Als u deze bevestiging niet heeft ontvangen dan is het aanvraagformulier niet ontvangen door PostNL en dient u de aanvraag nogmaals in te dienen.

Als een huisnummer niet binnen een bestaande huisnummerreeks valt, ontvangt u - zo spoedig mogelijk na de toekenning van de postcode - een e-mail van PostNL met de toegekende postcode. Deze e-mail is het brondocument voor de postcodetoekenning.

Hoe vraag ik inloggegevens aan voor de postcode portal?

Om gebruik te kunnen maken van de postcode portal heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Een account voor de postcode portal kan worden aangevraagd op https://postcode-portal.postnl.nl. Kies daar voor 'Maak een nieuw account aan'. Vanaf daar wordt u doorverwezen naar de pagina waar u een nieuw account kunt aanvragen. Elke gebruiker maakt vanuit veiligheidseisen een eigen account aan met een eigen zakelijk e-mailadres. Ieder persoon kan maar voor één gemeente een account aanvragen. Nadat u heeft gekozen voor het aanvragen van een account, ontvangt u uiterlijk de volgende werkdag een mail met een link om uw account te activeren en uw wachtwoord in te stellen. Klik op de link in de mail en stel uw wachtwoord in. Daarna kunt u gebruik maken van de nieuwe omgeving.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u via https://postcode-portal.postnl.nl. via 'wachtwoord vergeten' een nieuw wachtwoord aanvragen.

Moet ik in alle gevallen een postcode aanvragen via de postcode portal?

Zoals hierboven vermeld staat, hoeft er alleen een postcode bij PostNL te worden aangevraagd als het nieuwe adres valt buiten een bestaande huisnummerreeks.

Ook voor besluiten openbare ruimte geldt dat die moeten worden ingediend via de postcode portal.

Als een nieuw adres valt binnen een bestaande huisnummerreeks hoeft hiervoor geen apart huisnummerbesluit te worden ingediend. Welke postcode bij dit adres hoort, kan worden nagegaan via de zoekfunctie op postcode- en huisnummerreeksen via de postcode portal.

Ook voor intrekkingen, splitsingen en vernummeringen binnen een bestaande reeks is het niet nodig om dit via de postcode portal door te geven.

PostNL controleert dagelijks hun postcodebestand met de LV BAG. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de werkelijk bestaande adressen en weten zij ook wanneer een adres wordt ingetrokken.

Let op: Verblijfsobjecten met uitsluitend het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie komen standaard niet in aanmerking voor de toekenning van een postcode. Hiervoor wordt ook op eigen initiatief geen postcode geregistreerd, zelfs niet als het adres binnen een bestaande huisnummerreeks valt. Er hoeft hiervoor ook geen postcode te worden aangevraagd via de postcode portal. Alleen in bepaalde situaties kan uitsluitend PostNL "ambtshalve" een postcode toekennen bij verblijfsobjecten met een overige gebruiksfunctie, zie voor meer informatie hierover het artikel Kunnen alle adresseerbare objecten een postcode krijgen?

Kan ik een postcode verwijderen bij een verblijfsobject, als deze een gebruiksdoel overige gebruiksfunctie heeft?

Als een verblijfsobject met een overige gebruiksfunctie een postcode blijkt te hebben, dan kan in de portal worden gecontroleerd of PostNL hiervoor ook daadwerkelijk een postcode heeft uitgegeven. Als PostNL geen postcode heeft uitgegeven voor het verblijfsobject, dan is het toegestaan om de postcode uit de BAG te verwijderen. Als brondocument kan hiervoor een screenshot van de portal worden gebruikt.


attributen:
gebeurtenissen:
objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…