Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 14 juni 2022

Hoe vraag ik een postcode aan in de postcode portal van PostNL?

De postcode portal is hét kanaal voor het aanvragen van een postcode. Waar aanvragen voorheen gedaan konden worden via e-mail, is het aanvragen van postcodes na 31 december 2020 alleen nog maar mogelijk via de portal. De portal is tot stand gekomen na gezamenlijke besluitvorming hierover door de VNG, BZK, BAG BAO, PostNL en Kadaster.

De postcode portal is te bereiken via https://www.postnl.nl/postcode-portal/.

Hoe werkt de postcode portal?

Door middel van de postcode portal kunnen gemeenten zelf een postcode opzoeken en controleren of een nieuw adres binnen of buiten een bestaande huisnummerreeks valt. Huisnummerreeksen kunnen worden gezocht via de straatnaam in combinatie met de woonplaats (de optie 'Postcode') en via de postcode (de optie 'Adres'). Indien een nieuw adres binnen een bestaande huisnummerreeks valt, dan kan deze postcode alvast worden opgevoerd in de BAG. Als brondocument kunt u hiervoor een schermafdruk van de postcode portal gebruiken. Vervolgens kunt u direct via de portal het nieuwe (concept) nummeraanduidingsbesluit versturen aan PostNL. Dit doet u via de knop 'Naar het formulier'. Hierbij kiest u het soort verzoek 'Nieuw adres (PC Bekend)'.

Wanneer het nieuwe adres niet binnen een bestaande huisnummerreeks valt, dient er een nieuwe postcode te worden aangevraagd. Ook dit doet u via de knop 'Naar het formulier'. In dit geval kiest u het soort verzoek 'Nieuw adres (PC Onbekend)' en stuurt u het (concept) besluit inclusief de situatietekening op.

Let op: er moet altijd - dus zowel als het (concept) nummeraanduidingsbesluit binnen als buiten de reeks valt - een (concept) nummeraanduidingsbesluit worden ingediend bij PostNL.

Na het versturen van het aanvraagformulier zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd naar de aanvrager. Indien u deze bevestiging niet heeft ontvangen dan is het aanvraagformulier niet ontvangen door PostNL en dient u de aanvraag nogmaals in te dienen.

Als een huisnummer niet binnen een bestaande huisnummerreeks valt, ontvangt u - zo spoedig mogelijk na de toekenning van de postcode - een e-mail van PostNL met de toegekende postcode. Deze e-mail is het brondocument voor de postcode. Is het nummeraanduidingsbesluit nog in conceptfase wachtend op het verlenen van de vergunning, dan kan de e-mail bewaard worden bij de nummertoekenningszaak zodat bij verlening direct de postcode opgenomen kan worden.

Let op: als de vergunning anders wordt verleend dan in eerste instantie in het concept is verwerkt, waardoor de positionering van de verblijfsobjecten is veranderd, dan moet er bij verlening een nieuw besluit aan PostNL worden verzonden ter informatie. Verandert de situatie niet, dan is het niet nodig het officiële besluit nogmaals te sturen, PostNL heeft voldoende aan het concept.

Moet ik ook besluiten tot intrekking doorgeven bij het gereedmelden van splitsingen en samenvoegingen en sloop danwel calamiteiten?

PostNL controleert hun postcodebestand met de LV BAG middels een BAG Extract. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de werkelijk bestaande adressen en weten zij ook wanneer een adres wordt ingetrokken. Besluiten hoeven dus alleen verzonden te worden als deze worden genomen of voorbereid.

Kan ik een postcode verwijderen bij een verblijfsobject, als deze een gebruiksdoel overige gebruiksfunctie heeft?

Als een verblijfsobject met een overige gebruiksfunctie een postcode blijkt te hebben, dan kan in de portal worden gecontroleerd of PostNL hiervoor ook daadwerkelijk een postcode heeft uitgegeven. Als PostNL geen postcode heeft uitgegeven voor het verblijfsobject, dan is het toegestaan om de postcode uit de BAG te verwijderen. Als brondocument kan hiervoor een screenshot van de portal worden gebruikt.

Hoe vraag ik inloggegevens aan voor de postcode portal?

Om gebruik te kunnen maken van de postcode portal heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens worden onderhouden door het PostNL.nl team. Een account voor de postcode portal kan worden aangevraagd via postcode_portal@postnl.nl. Postcode beheer zal de aanvraag controleren en stuurt deze vervolgens door naar het PostNL team. Het PostNL team verwerkt de aanvraag en informeert de gemeente.

Ik ben mijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, wat nu?

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten bent, kunt u een mail sturen naar postcode_portal@postnl.nl. Het PostNL team zal u nieuwe inloggegevens toesturen.

attributen:
gebeurtenissen:
trefwoorden:
Zoek…