Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Ontvangen postcode

Naam gebeurtenis
Ontvangen postcode
Code gebeurtenis
BRA-OPC
Beschrijving gebeurtenis
PostNL kent een postcode toe aan een object.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het document (of e-mail of schermafdruk van de portal) van PostNL waarin de postcode wordt toegekend.
Resultaat
De postcode bij de nummeraanduiding(en) van het verblijfsobject(en) is correct opgenomen in de BAG.
Voorbeeld
De nummeraanduiding 8 aan de Crocussenlaan in Het Dorp is op 31-1-2017 uitgegeven voor het verblijfsobject met identificatiecode 234800. Op 12-2-2017 is de melding binnengekomen van PostNL dat de postcode 1954 AH is toegekend. De betreffende melding krijgt nummer 24619 en wordt 14-2-2017 verwerkt in de BAG.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
objecttypen:
Zoek…