Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 21 maart 2024

Kunnen alle adresseerbare objecten een postcode krijgen?

PostNL is bronhouder van de postcodes en kent deze toe. De gemeente neemt de postcode van PostNL over in de BAG. Het is de gemeente daarmee niet toegestaan zelf postcodes toe te kennen.

PostNL kent over het algemeen geen postcode toe aan verblijfsobjecten met uitsluitend het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie, waar conform BAG-definities niet verbleven kan worden. Dit is doorgaans van toepassing bij transformatiehuisjes, windturbines en garageboxen. Hierop is een uitzondering mogelijk: in bepaalde situaties kan PostNL "ambtshalve" een postcode toekennen, ook bij verblijfsobjecten met een overige gebruiksfunctie. PostNL past dit toe in situaties waarbij een postcode noodzakelijk is voor de werkprocessen binnen PostNL. Hierbij gaat het overigens slechts om beperkte aantallen. Het ambtshalve toekennen van een postcode gebeurt nadrukkelijk niet op verzoek van een gemeente of belanghebbende. De gemeente is verplicht de ambtshalve toegekende postcode op te nemen in de BAG. PostNL is de bronhouder van de postcode en het bericht waarin PostNL een postcode toekent, is een brondocument dat in de BAG moet worden geregistreerd. Dit betekent dat het brondocument door de gemeente blijvend moet worden bewaard.


attributen:
gebeurtenissen:
Zoek…