Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 5 februari 2020

2. Was het bouwwerk bij de totstandkoming een functioneel zelfstandige eenheid?

Een pand huisvest bij de totstandkoming nul, een of meer gehele verblijfsobjecten. Daarna mag een verblijfsobject wel in meerdere panden liggen, omdat de afbakening van bestaande panden niet wordt aangepast bij het samenvoegen van verblijfsobjecten.

Een bouwwerk is geen afzonderlijk pand als dit bouwwerk bij de totstandkoming* exclusief ondersteunend is aan het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd. Het maakt hierbij niet uit of:

  • het ondersteunende bouwwerk bouwkundig-constructief zelfstandig is;
  • het ondersteunende bouwwerk later werd gebouwd dan het bouwwerk waaraan het ondersteunend is;
  • het ondersteunende bouwwerk alleen buitenom kan worden bereikt door in de openlucht te komen (al dan niet onder een overkapping);
  • het ondersteunende bouwwerk exclusief ondersteunend is aan slechts een gedeelte van het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd;
  • de bouwwerken deels ook tegen andere bouwwerken zijn aangebouwd;
  • er ook andere ondersteunende bouwwerken ondersteunend zijn aan hetzelfde bouwwerk.

Dergelijke aangebouwde bouwwerken die exclusief ondersteunend zijn aan hetzelfde bouwwerk, vormen voor de afbakening van panden een ondeelbare eenheid met het bouwwerk waaraan ze ondersteunend zijn.

*Bij totstandkoming wordt gekeken naar de nieuwe situatie die ontstaat als gevolg van aanbouw van een bouwwerk aan een bestaand object. Dit betekent dat als een bouwwerk aan een pand is aangebouwd, dit bouwwerk niet per definitie onderdeel uitmaakt van het pand. Per situatie moet worden bepaald of er sprake is van een wijziging (uitbreiding) van het bestaande object, of dat er sprake is van de totstandkoming van een nieuw object (naast het bestaande object). Het ligt hierbij voor de hand een aangebouwd bouwwerk dat samen met het bestaande bouwwerk één geïntegreerde constructie vormt als uitbreiding van het bestaande bouwwerk te zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aangebouwde garage met een dakconstructie die integraal met de woning is verbonden. Een aangebouwd object dat in constructief opzicht los staat van het bestaande bouwwerk is juist eerder aan te merken als een afzonderlijk bouwwerk. Een voorbeeld hiervan is een (houten) schuur die (toevallig) tegen een woning wordt aangebouwd.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 1 Naar vraag 3 » Naar geen pand »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


objecttypen:
Zoek…