Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 4 november 2020

Gerede twijfel

Het is mogelijk dat er aanwijzingen bestaan dat er mogelijk onjuiste gegevens in de BAG zijn opgenomen dan wel dat daarin objecten of gegevens ontbreken. Op het moment dat een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven van een BAG-object of over het ontbreken van een authentiek gegeven, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan. Voor bestuursorganen geldt hierbij een verplichting om bij gerede twijfel een terugmelding te doen. Voor andere belanghebbenden geldt een bevoegdheid om bij gerede twijfel een terugmelding te doen, zij zijn dit niet verplicht. Bij een terugmelding na gerede twijfel vervalt op dat moment voor deze gebruiker de gebruiksplicht.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…