Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 22 augustus 2018

Meerdere afgelegen ruimten bij elkaar

Voor het afbakenen van meerdere afgelegen ruimten bij elkaar geldt een uitzondering bij de afbakening van verblijfsobjecten:

Meerdere afgelegen ruimten bij elkaar: Als er meerdere ondersteunende ruimten, zoals stallen, schuren, kassen, garageboxen of schaapskooien, bij elkaar liggen en deze ondersteunend zijn aan een verblijfsobject waarmee een directe ruimtelijke relatie ontbreekt en deze ruimten functioneel bij elkaar horen en meerdere van deze ruimten afzonderlijk kunnen voldoen aan de definitie van een verblijfsobject, dan wordt alleen de ruimte waarvan de vindbaarheid het belangrijkste is, afgebakend als verblijfsobject. Als de ruimten (deels) niet functioneel bij elkaar horen, dan geldt deze uitzondering per cluster van ruimten die functioneel bij elkaar horen. Er worden in totaal evenveel verblijfsobjecten afgebakend als dat er clusters worden onderscheiden.


beslisboom voor verblijfsobjecten:
objecttypen:
Zoek…