Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

9. Betreft de ruimte een uitzondering?

Voor de afbakening van verblijfsobjecten geldt een uitzondering:

  • Meerdere afgelegen ruimten bij elkaar: Als er meerdere ondersteunende ruimten, zoals stallen, schuren, kassen, garageboxen of schaapskooien, bij elkaar liggen en deze ondersteunend zijn aan een verblijfsobject waarmee een directe ruimtelijke relatie ontbreekt en deze ruimten functioneel bij elkaar horen en meerdere van deze ruimten afzonderlijk kunnen voldoen aan de definitie van een verblijfsobject, dan wordt alleen de ruimte waarvan de vindbaarheid het belangrijkste is, afgebakend als verblijfsobject. Als de ruimten (deels) niet functioneel bij elkaar horen, dan geldt deze uitzondering per cluster van ruimten die functioneel bij elkaar horen. Er worden in totaal evenveel verblijfsobjecten afgebakend als dat er clusters worden onderscheiden.
Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 8 Naar geen verblijfsobject » Naar vraag 10 »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


Zoek…