Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 22 augustus 2018

Nabijgelegen

Als een af te bakenen verblijfsobject geen gebruik kan maken van een exclusief ondersteunende voorziening, maar wel van een voorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimten (kortweg een openbare voorziening), dan kan het zich alsnog als verblijfsobject kwalificeren.

Een voorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimte hoort niet bij het verblijfsobject zelf. Het is bedoeld om te worden meegenomen in de beoordeling van de functionele zelfstandigheid van het te af te bakenen verblijfsobject.


Zoek…