Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 maandag 6 augustus 2018

Eigendom

Het eigendom van een object staat los van de afbakening en benoeming van objecten. Dit geldt ook voor het eigendom van bijvoorbeeld een perceel waarop een object zich bevindt.

Zie hiervoor ook de Memorie van toelichting bij de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, kamerstuk, 2006/07, 30 968, nr. 3, 28 februari 2007.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


objecttypen:
Zoek…