Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 8 augustus 2018

Gebruiksplicht

Indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie beschikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven.

Zie hiervoor ook Wet bag, artikel 35


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


trefwoorden:
Zoek…