Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

7. Is de ruimte ondersteunend aan een nabijgelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats?

Een ondersteunende ruimte die exclusief ondersteunend is aan een nabijgelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats, wordt niet als verblijfsobject afgebakend, bijvoorbeeld een kelderbox bij een flatwoning.

Andere ondersteunende ruimten worden afgebakend als verblijfsobject als ze aan de definitie van een verblijfsobject voldoen, bijvoorbeeld garageboxen onder of bij een flatgebouw of afgelegen stallen.

Een ruimte die niet langer ondersteunend is, wordt afgebakend als verblijfsobject als deze ruimte voldoet aan de definitie van een verblijfsobject, ongeacht of de ruimte zich bevindt in een aangebouwd bouwwerk of niet, bijvoorbeeld als een vrijstaande schuur bij een boerderij wordt omgebouwd tot kampeerboerderij.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 6 Naar geen verblijfsobject » Naar vraag 8 »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


Zoek…