Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 5 oktober 2023 woensdag 8 mei 2024

Synchronisatie

Als de gemeente een verschil constateert tussen de gegevens in de lokale BAG en de gegevens in de LV BAG, kan de gemeente dit verschil corrigeren met behulp van synchronisatie. De reguliere manier om de LV BAG bij te werken is op basis van mutatieberichten per wijziging. Een synchronisatie is dan ook alleen bedoeld voor situaties die niet via reguliere mutaties zijn te herstellen. Bij synchronisatie wordt de gehele levenscyclus van het object naar de LV BAG gestuurd, zodat de geldige levenscyclus in de LV BAG weer overeenkomt met de levenscyclus in de gemeentelijke BAG. De voorkomens die door de synchronisatie geen onderdeel meer uitmaken van de geldige levenscyclus, krijgen een tijdstip niet BAG.

Let op: de gesynchroniseerde voorkomens krijgen hierdoor allemaal dezelfde nieuwe registratiedatum (TijdstipRegistratieLV). Dit heeft onder andere tot gevolg dat er voor het betreffende object een resultaat in het Kwaliteitsdashboard wordt getoond bij de Actualiteit, de verwerkingstermijn van het oorspronkelijke brondocument is nu namelijk overschreden.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…