Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 maandag 10 september 2018

Tijdelijk

Als duidelijk is dat een bouwwerk dat aan de definitie van een pand kan voldoen, slechts gedurende beperkte tijd zal bestaan, ligt opname in de registratie niet zonder meer in de rede.

Daarmee is het aan de bronhouder om in een dergelijke situatie te bepalen of opname in de registratie zinvol is in de zin van de vindbaarheid van objecten (bijv. ten behoeve van openbare orde en veiligheid).


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


objecttypen:
Zoek…