Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken

Oppervlakten van woningen harmoniseren

De WOZ-waarden van woningen die in 2022 bekend wordt gemaakt (dus met waardepeildatum 1 januari 2021), moeten allemaal zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. Voor een goede taxatie zijn vaak meer gedetailleerde gegevens nodig dan over het verblijfsobject als geheel. Zo is het voor de waarde belangrijk om te weten dat een woning uit 1930 een aanbouw uit 1980 heeft en een serre uit 2005. De WOZ registreert daarom behalve de oppervlakte van de woning, ook die van de aanbouw en die van de serre. Opgeteld moeten deze gelijk zijn aan de totale gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat de beheerders van BAG en WOZ samenwerken bij het verzamelen, inmeten en controleren van gebruiksoppervlakten.

In de BAG geldt als kwaliteitseis voor de gebruiksoppervlakte dat de nauwkeurigheid moet voldoen aan de eis van "1,15 maal de wortel van de oppervlakte". Voor de WOZ-taxaties van woningen moet de gebruiksoppervlakte aan een andere nauwkeurigheidseis voldoen. Bij kleine objecten mag de oppervlakte volgens de BAG meer afwijken dan volgens de WOZ en bij grote objecten is het andersom.

Het is onwenselijk dat er in de BAG en de WOZ verschillende getallen staan voor hetzelfde verblijfsobject. Bijvoorbeeld een woning met ware gebruiksoppervlakte van 108 m², kan in praktijk in de BAG staan met een oppervlakte van 120 m² en in de WOZ met een oppervlakte van 103 m². Dergelijke verschillen vallen weliswaar binnen de toleranties van de BAG en de WOZ, maar als de ware oppervlakte niet bekend is, moet de bronhouder onderzoeken welk gegeven een hogere kwaliteit heeft, de 120 m² van de BAG of de 103 m² van de WOZ. In de Catalogus BAG 2018 staat hierover:

Als blijkt dat de waarde uit de terugmelding een hogere kwaliteit heeft dan die in de BAG, dan past de bronhouder het gegeven aan, ook als het verschil kleiner is dan de toegestane tolerantie op dit gegeven zoals gesteld in hoofdstuk 4 van de Catalogus BAG 2018 (bijvoorbeeld voor geometrie of oppervlakte).


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


attributen:
objecttypen:
Zoek…