Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 11 juli 2018

Datum begin geldigheid

Bij elke mutatie in de BAG wordt een datum begin geldigheid opgenomen. De datum waarop een versie van een BAG-object geldig is in de werkelijkheid conform de ingangsdatum in het brondocument. Als er geen expliciete ingangsdatum van geldigheid is opgenomen, wordt de datum (de dagtekening) van het brondocument overgenomen. In de BAG wordt dus bijvoorbeeld niet de verzenddatum geregistreerd of de datum een dag na verzending.

Omdat de datum begin geldigheid van een verblijfsobject (bij het "ontstaan" van dat verblijfsobject) hetzelfde moet zijn als de datum begin geldigheid van de bijbehorende nummeraanduiding en beide binnen vier werkdagen in de BAG geregistreerd moeten worden, moeten de omgevingsvergunning die ten grondslag ligt aan het verblijfsobject en de nummerbeschikking dat ten grondslag ligt aan de nummeraanduiding binnen een tijdspanne van vier werkdagen verleend/genomen en in de BAG verwerkt worden. Als datum begin geldigheid van beide (verblijfsobject en nummeraanduiding) wordt dezelfde datum opgenomen, namelijk de laatste van de beide dagtekeningen (van omgevingsvergunning en nummerbeschikking).


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…