Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 31 augustus 2018

Exclusief ondersteunend

Het criterium exclusief ondersteunend wordt gehanteerd bij de afbakening van panden en verblijfsobjecten om te kunnen bepalen of de zelfstandigheid van het bouwwerk (het mogelijke pand), danwel de functionele zelfstandigheid van de eenheid (het mogelijke verblijfsobject) voldoende kan worden gewaarborgd.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…