Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 16 februari 2023

In onderzoek

Een gegeven wordt in onderzoek gezet als er 'gerede twijfel' is over de juistheid van een gegeven. De indicatie geconstateerd geeft aan dat het gegeven mogelijk onjuist is. Meestal is een terugmelding vanuit een gebruiker de grondslag voor deze gerede twijfel. De indicatie in onderzoek moet echter ook gebruikt worden wanneer de gerede twijfel voorkomt uit binnengemeentelijke processen. Als bijvoorbeeld bij de constatering van een nieuw object niet duidelijk is wat het bouwjaar van dit object is, moet het bouwjaar in onderzoek geplaatst worden.

Op het moment dat een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven van een BAG-object of over het ontbreken van een authentiek gegeven, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan. Op dat moment vervalt voor deze gebruiker de gebruiksplicht voor dat specifieke gegeven (bijv. het bouwjaar van een pand staat in onderzoek, dan geldt de gebruiksplicht nog wel voor de geometrie en de status van het pand).

Wanneer de bronhouder van het betreffende BAG-object de terugmelding niet binnen twee werkdagen kan afhandelen, wordt het gegeven 'in onderzoek' geplaatst en mogen alle gebruikers een ander gegeven gebruiken. De bronhouder dient het onderzoek binnen zes maanden af te ronden en het gegeven weer 'uit onderzoek' te halen, waarna de gebruiksplicht voor dit gegeven weer geldt.

Zie ook 4.8 Aanwijzingen van mogelijke onjuistheden in de registratie in de Catalogus BAG 2018.

In voorkomende gevallen moet een gemeente een kenmerk ook 'in onderzoek' zetten indien bezwaar wordt aangetekend of beroep wordt ingesteld tegen een besluit over wijziging respectievelijk opneming van een gegeven naar aanleiding van een verzoek tot correctie, zie hiervoor ook Wet bag, artikel 41.

De tabel hieronder geeft weer welke gegevens per object in onderzoek kunnen worden geplaatst:

BAG-Object Gegevens in onderzoek te plaatsen
Woonplaats naam; geometrie; status
Openbare ruimte naam; type; status; ligt in gerelateerde woonplaats
Nummeraanduiding huisnummer; huisletter; huisnummertoevoeging; postcode; type adresseerbaar object; status; ligt in gerelateerde woonplaats; ligt aan gerelateerde openbare ruimte
Pand geometrie; bouwjaar; status
Verblijfsobject geometrie; gebruiksdoel; oppervlakte; status; maakt onderdeel uit van gerelateerd pand; heeft als hoofdadres; heeft als nevenadres
Standplaats geometrie; status; heeft als hoofdadres; heeft als nevenadres
Ligplaats geometrie; status; heeft als hoofdadres; heeft als nevenadres

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…