Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 26 juni 2019

Openbare ruimte

In de Catalogus BAG 2018 is voor een openbare ruimte de volgende definitie opgenomen:

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

Zoals in de definitie is aangegeven, worden alleen formeel vastgestelde openbare ruimten in de BAG opgenomen. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om alle slootjes, grasvelden, treinrails, etc. in heel Nederland te constateren en registeren als deze niet formeel door een gemeente zijn vastgesteld (benoemd).

(Particulier) eigendom is voor de BAG overigens geen relevant criterium. Het is prima mogelijk om bijvoorbeeld een particuliere brug te benoemen als een gemeente dit zinvol acht.

In paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 worden de volgende zeven typen openbare ruimten onderscheiden:

Waarden Omschrijving
Weg Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Water Grondoppervlak in principe bedekt met water (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Spoorbaan Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Terrein Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Kunstwerk Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Landschappelijk gebied Te verdelen in (NEN 3610): 'Geografisch gebied': geografisch benoemd of aangeduid gebied. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld (bijvoorbeeld Noordoostpolder, Midden-Nederland, rivierengebied, Veluwe, Zuid-Limburg, kustgebied) en 'Functioneel gebied': begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein, bungalowpark, plantsoen, begraafplaats, jachthaven, windmolenpark en recreatiegebied) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)
Administratief gebied Oftewel 'registratief gebied': op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld stadsdeel) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit objecttype:


Zoek…