Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Nummeraanduiding

In de Catalogus BAG 2018 is voor een nummeraanduiding de volgende definitie opgenomen:

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.

Nummeraanduiding maakt samen met woonplaats en openbare ruimte het officiële adres. Een nummeraanduiding is gelegen aan een openbare ruimte en heeft daartoe een verwijzing naar deze gerelateerde openbare ruimte. Hoewel het niet heel gebruikelijk is dat een nummeraanduiding wordt gerelateerd aan een openbare ruimte van het type 'kunstwerk' of 'administratief gebied', is dit wel toegestaan. Van een bronhouder mag dan worden aangenomen dat met het leggen van een dergelijke relatering verstandig wordt omgaan. Zie hiervoor ook het Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2021, bijlage 2, nummer 1.10.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit objecttype:


relaties:
Zoek…